Cechy dobrego managera. Czy znasz je wszystkie?Świetni menedżerowie są niezbędni w każdej organizacji. To ludzie, którzy sprawią, że Twoja firma odniesie sukces i będzie wydajna. Dobry menedżer może wziąć przeciętny zespół i uczynić go doskonałym. Zły menedżer może wziąć świetny zespół i uczynić go stagnacyjnym i bezproduktywnym. Świetni menedżerowie mają pewne nawyki, które odróżniają ich od reszty. Dobry menedżer jest zorganizowany, bierze na siebie odpowiedzialność, ma serce sługi, traktuje wszystkich z szacunkiem, skutecznie deleguje zadania, buduje zaufanie, stawia jasne oczekiwania, monitoruje wyniki i wiele więcej... Cechy dobrego menedżera różnią się w zależności od tego, czy mówimy o menedżerze operacyjnym czy strategicznym. Do tego dochodzą różne style zarządzania. Niezależnie od tego, jakim typem menedżera jesteś lub jaką rolę kierowniczą pełnisz w swojej organizacji, istnieją pewne uniwersalne zasady, które odnoszą się do wszystkich menedżerów, niezależnie od ich stanowiska czy roli w dziale.

Umiejętność rozwiązywania problemów

Menedżerowie regularnie spotykają się z trudnymi sytuacjami, więc muszą posiadać umiejętności skutecznego rozwiązywania problemów.

- Analizowanie problemów - Musisz być w stanie szybko zidentyfikować problemy i podzielić je na mniejsze części, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie.

- Generowanie możliwych rozwiązań - Musisz być w stanie zbadać wszystkie możliwe rozwiązania problemu i ocenić ich skuteczność.

- Podejmowanie decyzji - Po zbadaniu wszystkich opcji musisz być w stanie podjąć decyzję i iść dalej. Musisz być zdecydowany przy rozwiązywaniu problemów i kwestii.

- Przekazanie decyzji - Po podjęciu decyzji należy ją przekazać odpowiednim pracownikom. Pozwoli to zminimalizować zamieszanie i pomoże im ruszyć do przodu.

Umiejętności zarządzania ludźmi

To bardzo ważna umiejętność dla każdego na stanowisku kierowniczym. Pomaga im zarządzać zespołem i zapewnić najlepsze możliwe środowisko pracy dla swoich pracowników.

Menedżerowie są odpowiedzialni za zarządzanie wynikami pracy członków zespołu, a także za rozwój ich kariery. Obejmuje to wyznaczanie odpowiednich celów i oczekiwań oraz regularne przekazywanie informacji zwrotnych. Obejmuje to również coaching i mentoring pracowników, pomagając im w przezwyciężeniu wszelkich problemów i wyzwań, z którymi mogą się zmierzyć. Zarządzając członkami zespołu, należy pamiętać o ich indywidualnych osobowościach, celach i umiejętnościach. Należy umieć dostosować zadania i informacje zwrotne do potrzeb i możliwości każdej osoby.

Jak widzisz, bycie dobrym menedżerem wymaga wielu różnych umiejętności i zdolności. Jeśli chcesz zostać uznany za skutecznego menedżera, musisz być w stanie wykazać się wszystkimi tymi cechami. Jeśli chcesz być świetnym menedżerem, musisz wykraczać poza to, co jest konieczne, aby poprowadzić swój zespół i organizację do sukcesu.