Testowanie trzeźwości w miejscu pracy

Testy trzeźwości w miejscu pracy to poważny problem, którym należy się zająć. Nie chodzi tylko o bezpieczeństwo, ale także o reputację i odpowiedzialność firmy. Dobrym sposobem na rozpoczęcie jest edukowanie pracowników na temat wpływu alkoholu na ich organizm oraz tego, jak wpływa on na ich wydajność w pracy. Ważne jest również, aby mieć jasną politykę dotyczącą tego, co powinno się stać, jeśli ktoś nie zda testu trzeźwości.

 

Badania alkomatem w miejscu pracy

Badania alkomatem zakupionym na alkopatrol.pl pracodawcy przeprowadzają swoim pracownikom, którzy są podejrzani o pozostawanie pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Pracodawcy używają alkomatów, aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i możliwość bezpiecznej pracy.

Test alkomatem to rodzaj badania narkotyków i alkoholu, który jest obecnie powszechnie stosowany w wielu miejscach pracy. Służy do pomiaru zawartości alkoholu we krwi (BAC) i okazało się, że jest dokładniejszy niż inne metody, takie jak badanie moczu i śliny.

Alkomaty stały się popularne w miejscach pracy, ponieważ są mniej inwazyjne niż badania moczu czy śliny, co oznacza, że nie wymagają żadnych próbek od osoby badanej, a jedynie próbkę oddechu. Badana osoba dmucha w rurkę przez około 10 sekund, a następnie mierzy jej promile

 

Zagrożenia związane z alkoholizmem w miejscu pracy i jego wpływ na produktywność

Nie jest tajemnicą, że większość dorosłych w Stanach Zjednoczonych pije alkohol. Dotyczy to zwłaszcza osób pracujących w biurze. Niedawne badanie wykazało, że około jedna trzecia wszystkich pracowników w USA spożywa alkohol przynajmniej raz w tygodniu i średnio około 3 drinków na raz. Problem z tą sytuacją polega na tym, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak spożywanie alkoholu może wpływać na ich wydajność w pracy. Alkoholizm może mieć wiele negatywnych skutków dla Twojej pracy, w tym:

-Słaba koncentracja i skupienie;

-Zredukowane umiejętności podejmowania decyzji;

-Niemożność szybkiego przetwarzania informacji;

-Zwiększona absencja w pracy.

Odpowiedzialność prawna pracodawcy za zaniedbanie i jego wpływ na zasady dotyczące badania alkoholu w miejscu pracy. Pracodawcy powinni ustanowić politykę badania alkoholu w miejscu pracy jako część swojego programu bezpieczeństwa. Polityka powinna zawierać:

- Oświadczenie o zobowiązaniu pracodawcy do zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy dla wszystkich pracowników i gości;

- Oświadczenie o zakazie spożywania alkoholu w miejscu pracy;

- Oświadczenie, że każdy pracownik, u którego stwierdzono nielegalny poziom alkoholu we krwi, będzie podlegał karze dyscyplinarnej do zwolnienia włącznie;- Procedury wdrażania polityki, w tym sposób, w jaki pracownik lub osoba odwiedzająca może zgłosić incydent z podejrzeniem upośledzenia, jakie kroki podejmie kierownictwo po otrzymaniu takiego zgłoszenia oraz w jaki sposób pracownicy mający problemy z nadużywaniem substancji mogą szukać pomocy.